News

Kaleidoskop Jamaah Ansharu Syariah Tahun 2020-2022, Kami Rindu Syari’at Islam

Delapan tahun sejak berdiri Jama’ah Ansharu Syari’ah terus berjuang bersama ummat, dan selama periode tiga tahun belakangan ini, dengan rasa kerinduan bersyariat yang kaffah,
Jama’ah Ansharu Syariah mengajak umat untuk bersama berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.

Jama’ah Ansharu Syariah tak pernah lelah membersamai umat, membangun kekuatan umat, dan bergandengan tangan dalam dakwah serta amar ma’ruf nahi munkar.

Jalan Dakwah dan Jihad terus berlaku,
kukuh digenggam oleh jiwa-jiwa yang memiliki militansi,
semangat juangnya tak pernah pudar,
keyakinannya bertahan melebihi usia mereka,
boleh jadi usia mujahid pemegang bara perjuangan ini tidaklah panjang,
tetapi cita-cita, semangat dan keyakinan yang mereka bawa akan tetap berlaku sepanjang masa.

Lihat lebih banyak

Artikel terkait

Back to top button